vriendjes van Bumba

vriendjes van Bumba
alle vriendjes uit de klas

afspraken in onze klas

°Als je iets te vertellen hebt aan de juf, gelieve het schriftje op de kapstok van je kleuter te    leggen zo kan ik ’s morgens de boodschap direct lezen.

°We eten om 9.45 u een boterhammetje (ook de kleuters die warm eten)

°’S middags eten we om 11.20 u omdat de refter dubbel gebruikt wordt.

°In de namiddag eten we een stukje fruit voor de speeltijd, en een koekje na de speeltijd.
Je mag het fruit in 1 keer meegeven (4st) of elke dag 1 stuk. Het fruit hoeft niet gesneden  te zijn.
We verzamelen het fruit in onze fruitmand op de kast van de boekentassen.
°Later deze week zal jouw kleuter een plaatsje krijgen aan de kapstok Gelieve de jas dat ook op deze plaats te hangen.

°Naar aanleiding van ons gezondheidsplan op school eten we op woensdag geen koeken, wel fruit of boterhammen. We willen onze kinderen ook meer water laten drinken. Daarom werd er beslist om op school alleen nog water te drinken.
Je mag een flesje meegeven (gelieve de flesjes te voorzien van een naam) want er zijn veel dezelfde flesjes. Geef liefst een flesje mee met drinkdop (alleen voor de eerste kleuterklas)
°Heb je nog vragen kom gerust eens langs.

°Info-avond voor ouders over de werking in de klas op 17 September 15.